Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder

"Le Droit Humain"

 

 Skandinavisk Federation, Norge

    Losje ISIS , Stavanger, Norge

Ordenens segl engelsk version

Forside


Historie
  Møter Kontakt  

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ORGANISASJON

 

Ordenen har sitt hovedsete i Paris, hvor også  Det Høyeste Råds medlemmer samles 3 ganger årlig, og Ordenens Stormester blir valgt hvert 5. år.

De skandinaviske land danner sammen ”Den Skandinaviske Føderasjon”, og har en representant i Det Høyeste Råd.

I ”Le Droit Humain” arbeides det etter det skotske system som har 33 grader. Losje Isis har godkjennelse til å forfremme opp til 18. grad. I praksis er det bare 4 grader, 31.-33, som følger etter dette, da det ikke arbeides i alle grader.

Ifølge Co-frimureriets lover skal ikke rase og religion være noen hindring for å bli opptatt. Grunnleggernes formål om at kvinner og menn har like rettigheter er fremdeles det som skiller ”Le Droit Humain” fra andre ordener, og i de fleste losjer er begge kjønn representert.

 

 

 

 

 

 


 

 

J