Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder

"Le Droit Humain"

  

 Skandinavisk Federation, Norge

    Losje ISIS , Stavanger, Norge

Ordenens segl engelsk version

Forside


Historie
Organisasjon Kontakt    

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MØTER

 

Losje Isis avholder møter annenhver uke i lokaler som leies av Odd Fellow. Med mindre det foreligger rimelig fraværsgrunn er det møteplikt. Første del av møtet følger faste ritualer med opptagelser og forfremmelser, eventuelt holdes det foredrag. Deretter samles man til et måltid. I tillegg til disse faste møtene er de fleste medlemmene også engasjert i studiegrupper.

For ytterligere informasjon om ordenen, spørsmål og svar, etc. henviser vi til Federationens danske og den svenske hjemmesidene . 

 

 

 

 

 


 

 

J