Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder

"Le Droit Humain"

 

 Skandinavisk Federation, Norge

    Losje ISIS , Stavanger, Norge

Ordenens segl engelsk version

ForsideOrganisasjon Møter Kontakt  

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 HISTORIE

Det Internasjonale Fellesfrimureriet har sin opprinnelse i Frankrike fra slutten av forrige århundre. På den tiden var det dannet en rekke losjer i Frankrike som hadde et svært selvstendig forhold til storlosjen. I en av disse gikk man i 1882 til det skritt å oppta en kvinne, Maria Deraismes, til frimurer – mest for å hedre henne for en stor og betydningsfull humanitær innsats.

Konsekvensene av dette ble at denne losjen ble ekskludert fra moderordenen. Etter noen år besluttet så denne losjen seg for å fortsette å ta opp kvinner fordi de mente at det ble begått en urett mot kvinner ved å nekte dem adgang til frimureriet. I 1893 ble losjen ”Le Droit Humain” (menneskerettighetene) stiftet, med det mål for øye å oppta både kvinner og menn på like vilkår. Seks år senere ble det dannet et ”høyeste råd”, og nye losjer oppsto snart over hele Frankrike. Organisasjonen har nå fått en betydelig utbredelse og er etablert i over 60 land i samtlige verdensdeler.

Til norden kom organisasjonen i 1912 da losje Yggdrasil ble dannet i Oslo, daværende Kristiania, men denne ble nedlagt under siste verdenskrig og har aldri kommet seg på fote igjen. I 1917 ble det dannet en losje i Danmark og i 1918 i Sverige. Island og Finland fulgte rett etter og har i dag de største medlemstallene i Norden.

I Norge ble losje Bifrost stiftet i Trondheim i 1923 men denne losjen er for tiden ikke aktiv. I 1979 ble en frimurergruppe dannet i Stavanger og 3 medlemmer ble opptatt.  Medlemstallet økte til 7 i 1981 og losje Isis ble da formelt stiftet og fikk sitt losjebrev fra ordenens Høyeste Råd i Paris. Losje Isis har pr. september 2009 40 betalende medlemmer og vokser fortsatt.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

J